!!!Важна информация!!!


Добре дошли!

Предмет на дейност на ДКЦ 12 - София ЕООД– осъществяване на диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания, травми и изострени хронични болести по 16 основни специалности, наблюдение и осъществяване на медицинска помощ при бременност и майчинство, диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания, дейност по здравна промоция и профилактика.

Заповядайте при нас!
Лекарите в "ДКЦ 12 - София" ЕООД :

  • Работят с пациенти по договор с НЗОК;
  • Извършват експертиза на временната неработоспособност;
  • Издават документи, свързани с тяхната дейност;
  • Издават медицински свидетелства;
  • Осигуряват профилактични прегледи на работници и служители на фирми чрез абонаментно обслужване и Службата по трудова медицина;
  • Насочват пациенти за консултативна и болнична помощ;
  • Извършват платени медицински услуги;